Хто телефонує з телефонного номера 0675390301

Інформація

+380675390301 - чий це номер

Ви отримуєте дзвінки від +380675390301? Надходять СМС, або невідомий абонент зв’язується з вами з таким оператором? На цій сторінці є дані про те, хто дзвонив, та хто є власником номера. Ознайомтесь з коментарями. Люди пишуть про те, що їм відомо. Ви можете відшукати інформацію у відгуках.

Увага! Якщо Ви отримали дзвінок з невизначеного номера 0675390301, напишіть про свій досвід спілкування з ним. Це допоможе завадити шахраям. Дайте змогу іншим дізнатися про них. З вашою допомогою дана база мобільних номерів принесе максимальну користь її користувачам.

На 05:25 06.12.2021 інформацію про телефон плюс три вісім нуль шість сім п'ять три дев'ять нуль три нуль один переглядали 22 рази.

Всього було залишено 22 коментаря : з яких 11 негативних, 11 позитивних і 0 нейтральних.

Рейтинг безпеки номеру становить 0. Рейтинг інтересу зі сторони відвідувачів 100. І вони досить детально діляться наявною інформацією.

Кількість коментарів 22
Кількість переглядів 22

Інформація про телефон

Оператор
Київстар

Коментарі до номера +380675390301

Оцінка Автор Коментар
Позитивний

Тарас

Право дітей на забезпечення достатнім, високоякісним та безпечним харчуванням є складовою частиною гарантованого Конституцією України права на достатній життєвий рівень та охорону здоров'я. 2. Діти грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також діти грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються дитячим харчуванням безкоштовно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 3. Видатки на забезпече

Позитивний

Вероника

забезпечення батьків дітей або їх інших законних представників інформацією щодо раціонального харчування дітей, якості та безпечності дитячого харчування, наборів дитячого харчування та порядку безкоштовного і пільгового забезпечення дітей грудного та раннього віку дитячим харчуванням; 4) визначення сприятливих спеціальних сировинних зон для виробництва дитячого харчування; 5) розвитку вітчизняного виробництва широкого асортименту дитячого харчування, зокрема функціонального дитячого харчуванн

Позитивний

Лариса

1. Державна політика у сфері забезпечення дітей грудного та раннього віку достатнім, високоякісним та безпечним дитячим харчуванням, спрямована на зміцнення та збереження здоров'я населення, здійснення профілактики захворювань, пов'язаних з порушенням харчування, поліпшення демографічної ситуації в Україні. 2. Держава гарантує дитині право на охорону здоров'я та сприяє створенню безпечних умов для життя і здорового розвитку дитини, у тому числі раціонального харчування. 3. Держава забезпечує с

Позитивний

Наташа

сировина - сировина рослинного та/або тваринного походження, що використовується у виробництві дитячого харчування; спеціальні сировинні зони - регіони або окремі господарства, що відповідають умовам виробництва продукції рослинництва і тваринництва, придатної для виготовлення дитячого та дієтичного харчування; функціональне дитяче харчування - дитяче харчування, що містить як компонент лікарські засоби та/або пропонується для профілактики або пом'якшення перебігу хвороби дитини з особливими д

Позитивний

Марина

дитяча суміш для подальшого годування - дитяче харчування для годування дітей грудного та раннього віку, що є основною рідкою складовою їх раціону під час введення відповідних продуктів прикорму в процесі поступового урізноманітнення раціону дитини; інгредієнт - будь-яка речовина, включаючи харчові добавки та ароматизатори, що використовується для виробництва дитячого харчування і залишається в ньому після закінчення його виробництва; обіг дитячого харчування - переміщення (транспортування) аб

Нейтральний

Владимир

виробник дитячого харчування - юридична особа, яка здійснює господарську діяльність з виробництва дитячого харчування з метою введення його в обіг; виробництво дитячого харчування - господарська діяльність, пов'язана з виробленням дитячого харчування, включаючи всі стадії технологічного процесу, у тому числі виготовлення, пакування та етикетування; діти грудного віку - діти віком від народження до одного року; діти раннього віку - діти віком від одного до трьох років; дитяче харчування - хар

Нейтральний

Аноним

{У тексті Закону: слова "грудні діти", "грудні діти та діти раннього віку", "грудні діти та діти другого року життя" у всіх відмінках замінено відповідно словами "діти грудного віку", "діти грудного та раннього віку", "діти грудного віку та другого року життя" у відповідному відмінку; слова "продукти дитячого харчування" у всіх відмінках замінено словами "дитяче харчування" у відповідному відмінку згідно із Законом № 2746-VI від 02.12.2010} {У тексті Закону слова "центральним органом виконавчої

Нейтральний

Аноним

Стаття 9 цього Закону у частині впровадження виробниками дитячого харчування системи аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках (НАССР) та/або інших систем забезпечення безпечності та якості набирає чинності з 1 січня 2008 року. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Частину третю статті 33 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст

Позитивний

Гриша

Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної якості та безпечності дитячого харчування 1. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної якості та безпечності дитячого харчування здійснюється шляхом: участі в роботі міжнародних організацій; укладання міжнародних договорів з розробки нових видів дитячого харчування та перспективних технологій його виробництва; гармонізації вимог щодо якості та безпеки дитячого харчування з відповідними міжнародними вимогами; обміну інфо

Нейтральний

Аноним

Етикетування дитячого харчування здійснюється державною мовою відповідно до Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та цього Закону. 2. На етикетці поруч із назвою продукту зазначається вік дитини, з якого дозволяється споживання цього продукту. 3. В інформації про склад дитячого харчування наводиться вичерпний перелік усіх інгредієнтів у порядку переваги їх масової частки у складі продукту, у тому числі харчових добавок та ароматизаторів, щ

Негативне

Дима

Обіг дитячого харчування у не призначених для цього місцях або у місцях, що не відповідають встановленим санітарним нормам щодо обігу харчових продуктів, забороняється. Заклади торговельної мережі зобов'язані забезпечувати умови зберігання дитячого харчування, зазначені виробником на етикетці. {Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2746-VI від 02.12.2010} 2. Дитяче харчування, у тому числі те, що імпортується, підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому К

Позитивний

Аноним

Дитяче харчування, що виробляється в Україні, підлягає державній санітарно-епідеміологічній експертизі та державній реєстрації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, має відповідати обов'язковим параметрам безпечності та мінімальним специфікаціям якості, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та бути етикетованим відповідно до вимог Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та яко

Негативне

Миша

У виробництві дитячого харчування застосовується сировина, яка виробляється переважно у спеціальних сировинних зонах. 2. Порядок надання статусу спеціальної сировинної зони та загальні вимоги до них визначаються Кабінетом Міністрів України. 3. У спеціальній сировинній зоні забороняються будівництво промислових та хімічних об'єктів, а також будь-яка інша діяльність, яка за результатами оцінки впливу на довкілля може призвести до погіршення стану довкілля. {Частина третя статті 8 в редакції Зак

Нейтральний

Лера

Державне регулювання виробництва та обігу дитячого харчування здійснюється шляхом: затвердження норм та порядку безкоштовного і пільгового забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; здійснення державного контролю за дотриманням затверджених норм та порядку безкоштовного і пільгового забезпечення дитячим харчуванням дітей гр

Позитивний

Аноним

Державне регулювання виробництва та обігу дитячого харчування здійснюється з метою забезпечення гарантій щодо: забезпечення наявності в достатній кількості якісного та безпечного дитячого харчування; належного захисту життя і здоров'я дітей; виробництва дитячого харчування в умовах, що відповідають установленим відповідно до закону санітарним заходам безпечності харчових продуктів та технічним регламентам, безпеки та збереження довкілля; {Абзац четвертий статті 5 із змінами, внесеними згідно

Негативне

Тимоха

Право дітей на забезпечення достатнім, високоякісним та безпечним харчуванням є складовою частиною гарантованого Конституцією України права на достатній життєвий рівень та охорону здоров'я. 2. Діти грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також діти грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються дитячим харчуванням безкоштовно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 3. Видатки на забезпече

Негативне

Олена

визначення сприятливих спеціальних сировинних зон для виробництва дитячого харчування; 5) розвитку вітчизняного виробництва широкого асортименту дитячого харчування, зокрема функціонального дитячого харчування; {Пункт 5 частини третьої статті 3 в редакції Закону № 2746-VI від 02.12.2010} {Пункт 6 частини третьої статті 3 виключено на підставі Закону № 2746-VI від 02.12.2010} 7) державного стимулювання вітчизняного виробництва дитячого харчування та сировини для його виробництва шляхом пільго

Нейтральний

Рома

Законодавство у сфері забезпечення дітей грудного та раннього віку достатнім, високоякісним та безпечним дитячим харчуванням базується на Конституції України та включає цей Закон і закони України "Про охорону дитинства", "Про дошкільну освіту", "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", "Про молоко та молочні продукти", інші нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини у цій сфері. 2. Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов'язковість яког

Позитивний

Стас

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: виробник дитячого харчування - юридична особа, яка здійснює господарську діяльність з виробництва дитячого харчування з метою введення його в обіг; виробництво дитячого харчування - господарська діяльність, пов'язана з виробленням дитячого харчування, включаючи всі стадії технологічного процесу, у тому числі виготовлення, пакування та етикетування; діти грудного віку - діти віком від народження до одного року; діти ранньо

Позитивний

Света

{У тексті Закону: слова "грудні діти", "грудні діти та діти раннього віку", "грудні діти та діти другого року життя" у всіх відмінках замінено відповідно словами "діти грудного віку", "діти грудного та раннього віку", "діти грудного віку та другого року життя" у відповідному відмінку; слова "продукти дитячого харчування" у всіх відмінках замінено словами "дитяче харчування" у відповідному відмінку згідно із Законом № 2746-VI від 02.12.2010} {У тексті Закону слова "центральним органом виконавчої

Негативне

аноним

Обманывает людей. кидает на деньги

Позитивний

Александр

Адвокат из Полтавского агенства "правова допомога" не выполняет взятых обязательств, только мозги пудрят.

Оцінка Автор
Позитивний

Тарас

Право дітей на забезпечення достатнім, високоякісним та безпечним харчуванням є складовою частиною гарантованого Конституцією України права на достатній життєвий рівень та охорону здоров'я. 2. Діти грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також діти грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються дитячим харчуванням безкоштовно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 3. Видатки на забезпече

Позитивний

Вероника

забезпечення батьків дітей або їх інших законних представників інформацією щодо раціонального харчування дітей, якості та безпечності дитячого харчування, наборів дитячого харчування та порядку безкоштовного і пільгового забезпечення дітей грудного та раннього віку дитячим харчуванням; 4) визначення сприятливих спеціальних сировинних зон для виробництва дитячого харчування; 5) розвитку вітчизняного виробництва широкого асортименту дитячого харчування, зокрема функціонального дитячого харчуванн

Позитивний

Лариса

1. Державна політика у сфері забезпечення дітей грудного та раннього віку достатнім, високоякісним та безпечним дитячим харчуванням, спрямована на зміцнення та збереження здоров'я населення, здійснення профілактики захворювань, пов'язаних з порушенням харчування, поліпшення демографічної ситуації в Україні. 2. Держава гарантує дитині право на охорону здоров'я та сприяє створенню безпечних умов для життя і здорового розвитку дитини, у тому числі раціонального харчування. 3. Держава забезпечує с

Позитивний

Наташа

сировина - сировина рослинного та/або тваринного походження, що використовується у виробництві дитячого харчування; спеціальні сировинні зони - регіони або окремі господарства, що відповідають умовам виробництва продукції рослинництва і тваринництва, придатної для виготовлення дитячого та дієтичного харчування; функціональне дитяче харчування - дитяче харчування, що містить як компонент лікарські засоби та/або пропонується для профілактики або пом'якшення перебігу хвороби дитини з особливими д

Позитивний

Марина

дитяча суміш для подальшого годування - дитяче харчування для годування дітей грудного та раннього віку, що є основною рідкою складовою їх раціону під час введення відповідних продуктів прикорму в процесі поступового урізноманітнення раціону дитини; інгредієнт - будь-яка речовина, включаючи харчові добавки та ароматизатори, що використовується для виробництва дитячого харчування і залишається в ньому після закінчення його виробництва; обіг дитячого харчування - переміщення (транспортування) аб

Нейтральний

Владимир

виробник дитячого харчування - юридична особа, яка здійснює господарську діяльність з виробництва дитячого харчування з метою введення його в обіг; виробництво дитячого харчування - господарська діяльність, пов'язана з виробленням дитячого харчування, включаючи всі стадії технологічного процесу, у тому числі виготовлення, пакування та етикетування; діти грудного віку - діти віком від народження до одного року; діти раннього віку - діти віком від одного до трьох років; дитяче харчування - хар

Нейтральний

Аноним

{У тексті Закону: слова "грудні діти", "грудні діти та діти раннього віку", "грудні діти та діти другого року життя" у всіх відмінках замінено відповідно словами "діти грудного віку", "діти грудного та раннього віку", "діти грудного віку та другого року життя" у відповідному відмінку; слова "продукти дитячого харчування" у всіх відмінках замінено словами "дитяче харчування" у відповідному відмінку згідно із Законом № 2746-VI від 02.12.2010} {У тексті Закону слова "центральним органом виконавчої

Нейтральний

Аноним

Стаття 9 цього Закону у частині впровадження виробниками дитячого харчування системи аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках (НАССР) та/або інших систем забезпечення безпечності та якості набирає чинності з 1 січня 2008 року. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Частину третю статті 33 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст

Позитивний

Гриша

Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної якості та безпечності дитячого харчування 1. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної якості та безпечності дитячого харчування здійснюється шляхом: участі в роботі міжнародних організацій; укладання міжнародних договорів з розробки нових видів дитячого харчування та перспективних технологій його виробництва; гармонізації вимог щодо якості та безпеки дитячого харчування з відповідними міжнародними вимогами; обміну інфо

Нейтральний

Аноним

Етикетування дитячого харчування здійснюється державною мовою відповідно до Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та цього Закону. 2. На етикетці поруч із назвою продукту зазначається вік дитини, з якого дозволяється споживання цього продукту. 3. В інформації про склад дитячого харчування наводиться вичерпний перелік усіх інгредієнтів у порядку переваги їх масової частки у складі продукту, у тому числі харчових добавок та ароматизаторів, щ

Негативне

Дима

Обіг дитячого харчування у не призначених для цього місцях або у місцях, що не відповідають встановленим санітарним нормам щодо обігу харчових продуктів, забороняється. Заклади торговельної мережі зобов'язані забезпечувати умови зберігання дитячого харчування, зазначені виробником на етикетці. {Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2746-VI від 02.12.2010} 2. Дитяче харчування, у тому числі те, що імпортується, підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому К

Позитивний

Аноним

Дитяче харчування, що виробляється в Україні, підлягає державній санітарно-епідеміологічній експертизі та державній реєстрації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, має відповідати обов'язковим параметрам безпечності та мінімальним специфікаціям якості, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та бути етикетованим відповідно до вимог Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та яко

Негативне

Миша

У виробництві дитячого харчування застосовується сировина, яка виробляється переважно у спеціальних сировинних зонах. 2. Порядок надання статусу спеціальної сировинної зони та загальні вимоги до них визначаються Кабінетом Міністрів України. 3. У спеціальній сировинній зоні забороняються будівництво промислових та хімічних об'єктів, а також будь-яка інша діяльність, яка за результатами оцінки впливу на довкілля може призвести до погіршення стану довкілля. {Частина третя статті 8 в редакції Зак

Нейтральний

Лера

Державне регулювання виробництва та обігу дитячого харчування здійснюється шляхом: затвердження норм та порядку безкоштовного і пільгового забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; здійснення державного контролю за дотриманням затверджених норм та порядку безкоштовного і пільгового забезпечення дитячим харчуванням дітей гр

Позитивний

Аноним

Державне регулювання виробництва та обігу дитячого харчування здійснюється з метою забезпечення гарантій щодо: забезпечення наявності в достатній кількості якісного та безпечного дитячого харчування; належного захисту життя і здоров'я дітей; виробництва дитячого харчування в умовах, що відповідають установленим відповідно до закону санітарним заходам безпечності харчових продуктів та технічним регламентам, безпеки та збереження довкілля; {Абзац четвертий статті 5 із змінами, внесеними згідно

Негативне

Тимоха

Право дітей на забезпечення достатнім, високоякісним та безпечним харчуванням є складовою частиною гарантованого Конституцією України права на достатній життєвий рівень та охорону здоров'я. 2. Діти грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також діти грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються дитячим харчуванням безкоштовно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 3. Видатки на забезпече

Негативне

Олена

визначення сприятливих спеціальних сировинних зон для виробництва дитячого харчування; 5) розвитку вітчизняного виробництва широкого асортименту дитячого харчування, зокрема функціонального дитячого харчування; {Пункт 5 частини третьої статті 3 в редакції Закону № 2746-VI від 02.12.2010} {Пункт 6 частини третьої статті 3 виключено на підставі Закону № 2746-VI від 02.12.2010} 7) державного стимулювання вітчизняного виробництва дитячого харчування та сировини для його виробництва шляхом пільго

Нейтральний

Рома

Законодавство у сфері забезпечення дітей грудного та раннього віку достатнім, високоякісним та безпечним дитячим харчуванням базується на Конституції України та включає цей Закон і закони України "Про охорону дитинства", "Про дошкільну освіту", "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", "Про молоко та молочні продукти", інші нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини у цій сфері. 2. Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов'язковість яког

Позитивний

Стас

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: виробник дитячого харчування - юридична особа, яка здійснює господарську діяльність з виробництва дитячого харчування з метою введення його в обіг; виробництво дитячого харчування - господарська діяльність, пов'язана з виробленням дитячого харчування, включаючи всі стадії технологічного процесу, у тому числі виготовлення, пакування та етикетування; діти грудного віку - діти віком від народження до одного року; діти ранньо

Позитивний

Света

{У тексті Закону: слова "грудні діти", "грудні діти та діти раннього віку", "грудні діти та діти другого року життя" у всіх відмінках замінено відповідно словами "діти грудного віку", "діти грудного та раннього віку", "діти грудного віку та другого року життя" у відповідному відмінку; слова "продукти дитячого харчування" у всіх відмінках замінено словами "дитяче харчування" у відповідному відмінку згідно із Законом № 2746-VI від 02.12.2010} {У тексті Закону слова "центральним органом виконавчої

Негативне

аноним

Обманывает людей. кидает на деньги

Позитивний

Александр

Адвокат из Полтавского агенства "правова допомога" не выполняет взятых обязательств, только мозги пудрят.

Додати коментар до номера +38 (067) 539-03-01

Можливі формати телефонного номеру

  • 0675390301
  • +38 0675390301
  • +38 067 539-03-01
  • tel:+38-067-539-03-01

Місце реєстрації